เรียนวันละ3-4ช.ม. เลือกวันได้

จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ รอบ 17:00

เสาร์ อาทิตย์ รอบ 13:00

หยุดวันพฤหัส

(ปิดเทอม รอบ 13:00 ทุกวัน)